Nordre Follo kommune og stiftelsen inngår samarbeid om tre års prosjekt med Generasjon M.

Nordre Follo kommune har besluttet å inngå samarbeid med stiftelsen om  samme modell som er blitt benyttet i stiftelsens prosjekter i Moss kommune, Indre Østfold, Våler kommune samt Aurskog Høland, hvor Generasjon M med stor suksess skaper arbeidserfaring for ungdommer for å skape aktivitet og gode opplevelser i sykehjem i kommunene.

Deltidsjobb for 48 ungdom i tre år

Snart blir 48 stillinger for ungdom (14-20 år) lyst ut. Generasjon M er en sosial entreprenør som ansetter våre ungdommer. Kommunen og Sparebank1-stiftelsen som finansierer tiltaket over tre år.

Ungdommene skal jobbe i sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap og får en fast arbeidsplass i tre år med arbeid fire timer arbeid hver andre uke. Arbeidsoppgavene er å skape sosiale aktiviteter og møteplasser, og ungdommene jobber i faste team. Det blir gitt grundig opplæring, og prosjektledere følger opp ungdommene ute på arbeidsstedene. Et mål er at ungdommene skal komme seg for egen maskin til arbeidsplassen, derfor rekrutteres ungdommene lokalt.

Mange får sitt aller første møte med arbeidslivet. Generasjon M ved gründer og daglig leder Anne Stine Hole har erfaring med denne typen prosjekter helt siden 2011. Da grunnla hun Generasjon M, og fra da av og til nå har de samarbeidet med en rekke kommuner.

Samskaping og sosialt entreprenørskap

– Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter er troen på at vil alle har noe å lære av hverandre, uttaler kommunalsjef helse og mestring, Kjersti Vevstad.

– Mye viktig kunnskap, lærdom og samhold går tapt i alderssegregerte samfunn. Så dette tiltaket har vi meget stor tro på vil gi gode sosiale effekter for både ungdommene, eldre og personer med funksjonsvariasjoner.

Sparebank1-stiftelsen positive

Nordre Follo kommune søkte Sparebank1-stiftelsen Østfold og Akershus om å dekke femti prosent av utgiftene til tiltaket som skal vare over tre år, og fikk full uttelling.

Styreleder i stiftelsen Simen Hesleskaug har erfaring med samarbeid med Generasjon M fra før, og sier: – Generasjon M leverer høy kvalitet i både rekruttering, opplæring og oppfølging av ungdommene. Vi stilte oss svært positive da Nordre Follo kommune ønsket et samarbeid med oss og med Generasjon M.

Ville søkt selv

Aurora fra Ungdomsrådet synes dette tiltaket virker veldig positivt for så mange, og hun kunne ha tenkt seg å søke på jobb via Generasjon M om det ikke hadde vært for at hun allerede har jobb.

– Dette blir veldig fint for ungdommen som får sjansen til en spennende jobb og det vil gi ekstra glede i hverdagen til de eldre, dette blir noe alle kan glede seg til. Det kommer sikkert til å være mange ungdommer som ønsker å søke på dette, sier Aurora.

Gleder meg til å se resultatene

– Jeg er veldig glad for samarbeidet med Generasjon M og Sparebank 1-stiftelsen Østfold-Akershus. Dette gir en boost til det arbeidet som vi allerede er godt i gang med i Nordre Follo. Vi trenger alle krefter for å skape gode lokalsamfunn og bomiljø for alle, og jeg gleder meg til å se resultatene av dette, sier ordfører Hanne Opdan.

Ler mer om Sparebank1-stiftelsen sin arbeid med Generasjon M.