Stiftelsen inngår unikt samarbeid med Indre Østfold og Våler kommuner om Generasjon M.

Basert på et svært vellykket prosjekt med Generasjon M i samarbeid med Moss kommune, har SpareBank1 Stiftelsen Østfold Akershus inngått 3-årige samarbeidsavtaler med Indre Østfold og Våler kommuner for etablering av Generasjon M i de to kommunene.

 


Tor Melvold fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus (f.v.), ordfører i Indre Østfold Saxe Frøshaug og Anne Stine Hole (daglig leder i Generasjon M). Til høyre står prosjektleder Lise Arvesen i Generasjon M. Foto: Adrian Sellstrøm

Generasjon M, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og kommunene satser sammen for å skape jobb til lokal ungdom for å skape aktivitet, fellesskap og gode opplevelser på tvers av generasjoner i sykehjem og omsorgsboliger. Etter sommeren vil 24 ungdommer i Indre Østfold 16 ungdommer i Våler arbeide fire timer hver 2. lørdag.

Sammen om å løse samfunnsutfordringer

Samarbeidsformen er unik i norsk sammenheng, der Generasjon M skal dokumentere den sosiale verdiskapingen for målgruppene unge og eldre. SpareBank1 Stiftelsen Østfold Akershus bidrar med støtte over en tre-års periode. Det minimerer økonomisk risiko hos kommunen og gir Generasjon M tid til å dokumentere den sosiale verdiskapingen. Stiftelsen bidrar med dette til sosial innovasjon i offentlig sektor.

Generasjon M

Generasjon M er et ideelt selskap med mål om å skape relasjoner mellom generasjoner. De gir ungdommer mellom 14-20 år deltidsjobb som besøkesvenn og aktivitetsskaper for eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. Det hele startet med en ungdomsbedrift ved Foss videregående skole i Oslo i 2011 og allerede i 2016 ble Generasjon M kåret til årets sosiale entreprenør. M står for møteplass mellom generasjoner og mening, mestring og moro. Generasjon M har i dag 100 deltidsansatte ungdommer som skaper generasjonsmøter ved 20 besøks-steder i Oslo, Nordre Follo, Asker og Moss.

Effektfulle generasjonsmøter

Det gjøres omfattende undersøkelser for å sikre at det leveres på effektmål som partene har blitt enig om i fellesskap:

1. En meningsfull deltidsjobb
På den ene siden får ungdommene verdifull arbeidserfaring. Måler er at de gjennom deltidsjobber skal oppleve mer mening og mestring i hverdagen, kjenne på tilhørighet, bli tryggere på seg selv og få et innblikk i helse- og omsorgssektoren.

2. Aktivitet for eldre
På den andre siden skal aktivitetene på sykehjemmet bidra å tette generasjonskløften mellom de unge og eldre, gi økt humør blant beboere, bedre trivsel på avdelingene og gi mer meningsfylte lørdager. Kommunene ser frem til økt aktivitet der musikk, gode samtaler, brettspill, dataspill, gå- og sykkelturer, lesestunder, grilling og vaffelsteking er noe av det som kan stå på programmet.