Om stiftelsen

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1.november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Opprettelse av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus vil sikre at den kapital som er oppsamlet i tidligere Rygge-Vaaler Sparebank forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Følgende områder dekkes av stiftelsen:

  • Akershus syd: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås
  • Mosseregionen: Moss, Råde og Våler
  • Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
  • Indre: Aurskog Høland, Indre Østfold, Marker og Skiptvet

Fakta om SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

Stiftelsen har 3 hovedformål:

  • Utøve langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus.
  • Forvaltning av stiftelsens midler
  • Gaver til allmennyttige formål (lokalt samfunnsansvar)

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble opprettet med en grunnkapital på ca.kr. 146 MNOK og stiftelsens totalkapital ved opprettelsen utgjorde ca. 418 MNOK. Kapitalen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus vil fra starten hovedsakelig bestå av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus. Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank 1 Østfold Akershus som utgjør minst 15 % eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har forretningsadresse i Moss.

Organisering

Stiftelsen har en generalforsamling med 16 medlemmer, en valgkomite med 3 medlemmer, et styre med 5 medlemmer samt daglig leder.

De styrende organer i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er generalforsamlingen, valgkomitéen og styret, i tillegg til daglig leder.

Administrasjon

Daglig leder Simen Hesleskaug