Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank 1. november 2011. Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold Akershus, og har en eierandel på 44,2 %. Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og dele ut overskudd til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank.

Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har bostedsadresse i en av kommunene som er listet under, kan du være med å velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.

Akershus syd: Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde og Våler
Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
Indre Østfold: Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

Medlemmer til generalforsamlingen velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før denne kunngjøringen har hatt bostedsadresse i en av de foran nevnte kommuner og samtidig har hatt innskudd i SpareBank 1 Østfold Akershus større enn 500 kroner. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes på vår hjemmeside www.osthusgaver.no

Medlemmene velges for 4 år, og varamedlemmene velges for 2 år av gangen. I år skal det velges 4 medlemmer og 6 varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på medlemmer:

Kjell Kåsin (Moss) – Gjenvalg
Lise Arvesen (Frogn) – Gjenvalg
Morten Grønli (Rygge) – Gjenvalg
Bjørn Frøland (Våler) – Ny

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på varamedlemmer:

Ina Christel Klerud Torper (Askim) – Gjenvalg
Borge Bringsværd (Frogn) – Gjenvalg
Tone Monclair (Moss) – Gjenvalg
Johnny Trandem (Rygge) – Gjenvalg
Mette-Marit Syversen (Råde) – Gjenvalg
Renate Holm (Våler) – Ny

Forslag til andre kandidater må inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato både på kandidat og forslagstiller. Foreslått kandidat må være forespurt og ha akseptert kandidaturet.

Valget organiseres av styret i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres ved elektronisk post. Stemmegivning med støtte til valgkomiteens innstilling eller forslag til andre kandidater sendes pr. epost til

kontakt@osthusgaver.no innen fredag 24. februar 2017.

Erling Harald Nord-Varhaug

Styreleder
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus