Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Dersom du er kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus kan du nå delta i valg på generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Frist for å avgi stemme er 1. mars 2019.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank 1. november 2011.  Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold Akershus, og har en eierandel på 40 %. Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og dele ut overskudd til allmennyttige formål.  Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank. 

Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har bostedsadresse i en av kommunene som er listet under, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Akershus syd:  Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Mosseregionen:  Moss, Rygge, Råde og Våler

Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler

Indre Østfold:  Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

Medlemmer til generalforsamlingen velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før denne kunngjøringen har hatt bostedsadresse i en av de foran nevnte kommuner og samtidig har hatt innskudd i SpareBank 1 Østfold Akershus større enn 500 kroner. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.   Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes på vår hjemmeside www.osthusgaver.no

Medlemmene velges for 4 år, og varamedlemmene velges for 2 år av gangen.  I år er 4 medlemmer og 5 varamedlemmer på valg.


Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på medlemmer:

Erik Svarstad (Askim) Gjenvalg

Cecilie Agnalt (Askim) Gjenvalg

Leif Ringsrød (Råde) Gjenvalg

Sverre J. Hervik (Fredrikstad) Gjenvalg

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på varamedlemmer:

Ine Christell Klerud Torper (Askim) Gjenvalg

Helene Eriksen (Moss) Ny

Johnny Trandem (Rygge) Gjenvalg

Ida Marie Bræck Lundeby (Råde) Ny

Renate Holm (Våler) Gjenvalg

Forslag til andre kandidater må inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato både på kandidat og forslagstiller.  Foreslått kandidat må være forespurt og ha akseptert kandidaturet.

Valget organiseres av styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres som elektronisk valg.  Stemmegivning med støtte til valgkomiteens innstilling eller forslag til andre kandidater sendes pr. epost til

kontakt@osthusgaver.no  innen fredag 1. mars 2019. 

 Erling Harald Nord-Varhaug

Styreleder SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus