Proaktive tildelinger 2021

Gavemottaker Prosjekt/tiltak Tildelt beløp
Utvalgte fokusområder
TV aksjonen 2021 – Plan International «Barn ikke brud» 50 000
5 kommuner Digital 17. mai 65 000
115 000
Videreføring av prosjekter
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap
Impact StartUp/Effektlab Akselerator program sosiale entreprenører 1 000 000
Prospera stiftelsen Pro bono prosjekter 360 000
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer
Blender Akselerator program 500 000
1 860 000
Nye prosjekter/mottakere
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap
Nordre Follo kommune Bydelsmødre 400 000
Indre Østfold kommune Generasjon M 1 510 000
Våler kommune Generasjon M 912 000
Socent Inkluderingsdagene Østfold 275 000
Idretten Skaper Sjanser Arctic Race 100 000
Fontenehuset Doktorgradsstipend 1 200 000
Gaming for Greater Good Podcast – mental helse 700 000
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer
Mosseregionens Næringsutvikling/Viken Teknologiklynge Regionanalyse 625 000
5 722 000
Total 7 697 000