Styret har vedtatt tildelinger for våren 2013

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har behandlet og vedtatt tildelinger for våren 2013.  Av i alt 81 søknader ble 14 søkere tildelt gaver på til sammen 1 925 000 kroner.

Se listen over tildelinger her.

Eldreturer er reddet

Frivilligsentralen i Moss har mottatt 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus til gjennomføring av onsdagsturer for ensomme eldre.    For mange er onsdagsturene den eneste anledningen til kontakt med andre, og Torill Sørensen i Frivilligsentralen er overveldet over gaven som gjør det mulig å fortsette med et tiltak som blir satt stor pris på.  Styreleder Erik Mollatt delte ut gaven på vegne av Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.

Industrihistorien sikret

Moss By- og industrimuseum har fått 75 000 kroner til bevaring av arkiver fra jernverkstiden i Moss. Denne gaven betyr enormt mye for museet sier avdelingsleder Torill Wyller.  Gaven gir museet mulighet til å ta vare på dokumentarven fra byens tidlige industrihistorie, og skal benyttes til konservering og digital registrering av arkivet.  Arkivet fra Moss Jernverk har også nasjonal interesse, og Arkivverket er også svært glad for denne gaven.   Noe av arkivet vil bli vist frem under Mossefossens dag 14. august.