Stiftelsen gir gave til gateselgerne i gatemagaZinet

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har tildelt Stiftelsen gatemagaZinet i Fredrikstad kr. 200 000.

GatemagaZinet er talerør for vanskeligstilte og rusavhengige som jobber for økt verdighet og medmenneskelig forståelse.  Redaktør Mona Eieland og distribusjonsansvarlig Camilla Lykke Torp leder virksomheten som organiserer 55 selgere samt 18 frivillige som jobber turnus.

GatemagaZinet ved Camilla Lykke Torp (foran) og Mona Eieland (bak) mottar gaven fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ved Just Erik Næss (Foto: Stig Nilsson, Fredrikstad Blad)

Magasinselgerne slipper nå å fryse i vinter, sier en glad og beveget redaktør Mona Eieland i Gatemagazinet. Vi får råd til å utstyre magasinselgerne slik vi ellers ikke ville hatt anledning til, sa en takknemlig redaktør Eieland, etter at daglig leder Just Erik Næss fra Sparebankstiftelsen i Østfold og Akershus overrakte selgerne en gave på 200.000 kroner.

«Når jeg kommer hit og ser hva dere har fått til, er det ikke tvil om at jeg vil rapportere tilbake til stiftelsens styre om at dette var et riktig formål å støtte», sa Just Erik Næss ved overrekkelsen.

Se hele listen over tildelinger for høsten 2013 her.