Rygge kommune har fått aktivitetstavler til sine eldre – Ta kontakt hvis du ønsker tilsvarende tavle til din institusjon

Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus gitt midler til Ekholt helse og omsorgssenter og Eskelundstunet omsorgsbolig og dagsenter. Gaven bestod av det nyeste innen velferdsteknologi, to stk. «Touch&play interaktive aktivitetstavler som er spesielt utviklet for å bidra til økt aktivitet, mestring og ikke minst skape mye moro for de som skal bruke dem.

Tavlene som er flyttbare, har uendelige bruksområder for eksempel trim, spill, filmer og allsang etter gamle kjente melodier. For de som ikke lenger har så lett for å komme seg ut, vil det være mulig å vise filmer fra den enkeltes hjemsted og andre kjente omgivelser.

Rygge Kommune er en av fem kommuner i Norge som pr i dag har dette inkludert i aktivitetstilbudet til eldre og personer med demens. Dette gjør Rygge til en foregangskommune med tanke på den nye eldrereformen «Leve hele livet» der alle eldre skal ha et tilpasset aktivitetstilbud. Ta kontakt med Vigdis Danielsen i Rygge kommune vigdis.danielsen@rygge.kommune.no hvis du vil vite mer om hvordan tavlene fungerer.
Styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ønsker å gjøre det mulig for flere institusjoner i vårt nedslagsfelt (følg linken og trykk på første feltet for å se alle kommunene) å tilby denne teknologien. Ta kontakt med SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus dersom du ønsker dette aktivitetstilbudet til eldre på din institusjon.