Norske Redningshunder får 3,9 millioner

BILDE

Just Erik Næss, daglig leder Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus (t.v), Jim Olav Hansen, Daglig leder NRH, Ida Merete Andberg, Lokalbanksjef for Sparebank 1 Østfold Akershus og Nina Lisett Waagan, Hundefører NRH Østfold / Follo

 

Norske Redningshunder er tildelt 3,9 millioner fra blant andre SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Pengene skal gå til kurs, opplæring og rekruttering, og kommer hunder og hundeførere i hele landet til gode.

Jim Olav Hansen er daglig leder i Norske Redningshunder, og forteller at han ble rørt da han fikk beskjed om den store tildelingen.

 

Store utgifter

– Det er helt fantastisk, sier Hansen.

– Nå kan vi sikre kurs, opplæring av nye instruktører, operative ledere, implementering av nytt godkjenningsprogram og mye annet, sier han. Hundeførere i Norske Redningshunder har store utgifter når de utdanner redningshunder. Flere hundretusen kroner går av egen konto for å bidra i den frivillige redningstjenesten. I tillegg stiller instruktører opp gratis, og bruker utallige fri- og feriedager på Norske Redningshunder.

– Det å kunne utdanne flere instruktører, i tillegg til å sikre at vi får gjennomført hovedkursene, er svært viktig for oss, sier Jim Olav Hansen.

 

Viktig for beredskapen
Det er SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, SpareBank 1 Stiftelsen BV og SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland som sammen har gitt midlene til Norske Redningshunder.

– Norske Redningshunder er en svært viktig virksomhet for beredskap, sikkerhet og redning i hele landet, og medlemmene bidrar med fantastisk innsats i form av veldig mange frivillige timer hvert år, sier Just Erik Næss, daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Pengene blir utbetalt over tre år, og er øremerket kompetanseheving og rekruttering.

– 2022 er «Frivillighetens år», og Norske Redningshunder er en svært verdig representant for frivilligheten i Norge.  Det er en stor glede å kunne bidra med midler i samarbeid med de andre lokale SpareBank 1-stiftelsene, sier Næss.

 

Stiftelsene gir en samlet gave på kr. 3.900.000, hvorav kr. 3.600.000 til kompetansehevingstiltak og kr. 300.000 til rekruttering av nye medlemmer.  Stiftelsene fordeler gavebeløpet som følger:

•   SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus: 1 200 000
•   SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal: 750 000
•   SpareBank 1 Stiftelsen BV: 975 000
•   SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland: 975 000