Vinneren av Gründerprisen 2023 har hele verden som marked

De har startet gründerreisen sin innenfor en bransje som i dag domineres av import fra Kina. Hans Vebjørn Nordhagen og Anders Idar Rian Karlsen i Quarry Scan kartlegger sjeldne jordarter, og foran dem ligger bokstavelig talt upløyd mark – både på forretningssiden og dokumentasjonssiden.

– Dette er nybrottsarbeid, sier Hans Vebjørn Nordhagen.

Han står sammen med Anders Idar Rian Karlsen med en stor blå sjekk i hånda. Sjekken er det synlige beviset på at duoen og deres selskap Quarry Scan har blitt tildelt Gründerprisen 2023 og 500.000 kroner av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus.

Og selv om de kun så smått har begynt å rydde seg vei inn i et nytt marked, er forretningsplanen såpass god og potensialet så stort at Quarry Scan utmerket seg blant de 27 søknadene til årets pris.

– Det er helt surrealistisk at vi vant. Det har ikke sunket inn helt ennå, sier to glade gründere.

 

Imøtekommer EUs bærekraftfokus

Quarry Scan bruker såkalte hyperspektrale sensorer til å avdekke sjeldent jordsmonn. Sensorene fotograferer jorda, men i motsetning til et vanlig kamera gir teknologien i et hyperspektralt kamera et detaljert «fargesyn» slik at man får betydelig mer informasjon enn fra et vanlig kamera.

Målet er å kartlegge jordsmonn slik at bergarter som i dag importeres fra Kina og andre land, kan utvinnes og utnyttes der de finnes. Forretningsideen til Quarry Scan understøttes av EUs forslag til forordning for kritiske råvarer (Critical Raw Material Act) som ble presentert i mars i år.

Forordningen fokuserer på å øke kontinentets selvforsyning og autonomi og stiller krav til europeisk utvinning, prosessering, resirkulering og import av mineraler.

– EUs Critical Raw Material Act gjør det potensielt enklere for oss å få i gang et samarbeid, men det meste handler om at vi må bevise verdien av produktet vårt. Vi har en stor overbevisningsjobb å gjøre, og i gründerbransjen kan man aldri være sikker, sier Nordhagen.

 

Gründerne er viktige

Gründerprisen deles ut hvert år av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus, og hensikten er å øke oppmerksomheten mot gründere i Østfold og søndre Akershus.

– Gründerne og gründerteamene har stor betydningen for innovasjon og nyetablering i nye og eksisterende virksomheter som grunnlag for videre vekst og arbeidsplasser. Dette er typisk ildsjeler som legger ekstra mye tid, ressurser og standhaftighet i prosjekter som er nødvendige for ny vekst, og som kommer hele samfunnet til gode de gangene de lykkes, sier Simen Hesleskaug.

Han er daglig leder i stiftelsen og delte ut prisen til Quarry Scan sammen med bedriftsrådgiver i banken, Susanne Øyen Folkvang.

– Vi opplever stor interesse rundt Gründerprisen. Det er en solid pengepremie som kan bidra til å nå veldig viktige milepæler i bedriften. Utover en beskrivelse av hva midlene skal benyttes til, stilles det ikke krav til avkastning slik investorer gjør, eller krav til nedbetaling slik en långiver gjør. Dette er frie, disponible midler, sier Susanne.

I sin begrunnelse for å kåre Quarry Scan til vinner, skrev juryen blant annet at «tjenestene de leverer er en innovativ løsning for å lokalisere viktige og sjeldne jordarter. Deres tjenester bidrar til at Europa kan bli selvforsynt av viktige metaller, og dermed er de en viktig bidragsyter i det grønne skiftet».

 

Sikrer investeringer og forutsigbarhet

Nordhagen og Karlsen er spente på hva framtida bringer, men de har klare prioriteringer for hva pengene skal brukes til.

– Sensorene vi bruker er veldig kostbare, og premien dekker nok ikke halvparten av prisen på et kamera. Men Gründerprisen gjør det mulig for oss å gjennomføre andre innovative investeringer slik at vi kan videreutvikle Quarry Scan, sier Nordhagen.

De to gründerne er takknemlige for startskuddet som pengene fra Gründerprisen gir dem.

– Da vi så utlysningen til prisen, tenkte vi «hva har vi å tape». Det er mange veldig gode oppstartsbedrifter der ute, og det var mange søkere. Vi er utrolig takknemlige for at vi vant. Pengepremien trygger investeringene våre og setter oss i en helt annen situasjon når vi skal utvikle Quarry Scan, sier Anders Idar Rian Karlsen og Hans Vebjørn Nordhagen.