Gavepakke til familier i Marker kommune

– Alle barn født i Marker kommune i 2020 og 2021 får språkleken Bravo i gave. Dette gjør vi fordi vi vil bidra til at alle barn i kommunen får et best mulig utgangspunkt for læring senere i livet, og da er tidlig samspill og stimulering viktig, sier Åse Arneberg, ledende helsesykepleier i Marker kommune.

Marker kommune lanserer nå prosjektet Se hele meg i samarbeid med den sosiale entreprenøren Intempo AS med finansiering fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Gjennom dette prosjektet vil alle barn født i 2020 og 2021 få tilgang til språkleken Bravo, først som gave til hjemmebruk og fra høsten 2020 som en del av barnehagenes systematiske språkarbeid.

– I april får de første familiene med nyfødte barn gaven fra oss, og vi har nok til alle barn som blir født i 2020 og 2021, forteller Åse Arneberg på helsestasjonen.

Se hele meg inkluderer alle voksne som har omsorg for de minste barna, både hjemme, på helsestasjonen og i barnehagen fordi kunnskap fra nyere forskning og erfaringer fra praksisfeltet viser at det viktigste grunnlaget for videre utvikling legges i barnets første 1000 dager.

Bravo-leken for barnehjernen
Verktøyet som benyttes i prosjektet er Bravo-leken. Bravo-leken er en språklek der barn utforsker lyder, bokstaver og ord i kombinasjon med sanseerfaringer og fysisk aktivitet. Bravo-leken finnes i ulike versjoner, tilpasset ulike aldersgrupper og bruksområder.

På helsestasjonen kan familier med nyfødte få med seg Bravo Mini til bruk hjemme. Gjennom 30 ulike samspillsaktiviteter introduseres de minste barna for varierte bevegelser, lyder og ord samtidig som leken bidrar til en trygg og god tilknytning mellom foreldre og barn.

Fra høsten 2020 vil alle barnehagene i Marker kommune, samt åtte barnehager i Indre Østfold ta i bruk Bravo Kickstart/Level up som en del av språkarbeidet i samlingsstundene på avdelingene. Gjennom 15 minutters daglig lek får barna en systematisk språkstimulering kombinert med variert bevegelse, hele tiden på barnas egne premisser.

– Bravo-leken handler om at barna lærer med både kropp og sinn mens de har det gøy. Når språket stimuleres, dannes grunnlag for annen læring, og det blir lettere for barna å gjøre seg forstått og føle seg sosialt inkludert. Vi voksne må ta ny kunnskap om barnehjernens tidlige utvikling på alvor og gjøre det vi kan for hvert enkelt barn, sier spesialpedagog og gründer i Intempo AS, Heidi Aabrekk.

Gode resultater av tidlig innsats
Siden Intempo AS utviklet Bravo-leken i 2009, har kommuner, helsestasjoner og over 400 barnehager i Norge brukt Bravo-leken som språkstimuleringsverktøy. Erfaringene er gode, særlig blant dem som har jobbet systematisk med de minste barna over tid. Vista analyse gjennomførte i 2019 en evaluering av Bravo-leken der de konkluderte med at leken har en tydelig positiv effekt: «Barnekull, som har brukt Bravo-leken systematisk fra småbarnsalder, scorer høyt på begrepstester og språkforståelse i første klasse på skolen. Vår undersøkelse trekker også i retning av at det særlig er de barna som stiller med det svakeste utgangspunktet, som har størst utbytte av språkleken.»

Se hele rapporten fra Vista analyse her

– Kommuner som sikrer tidlig stimulering for alle barn og som har en vedvarende satsing på de minste gjennom bemanning og ressurser til helsestasjonen og barnehagene, gir alle sine barn det beste utgangspunktet. Vi ønsker Marker kommune lykke til og ser frem til å følge prosjektet fremover. Tusen takk til SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus for støtten, sier Heidi Aabrekk i Intempo AS.

 

Faktaboks:Bravo-leken er en lek og et pedagogisk verktøy som styrker barnas språkutvikling gjennom målrettet stimulering av sanser og motorikk i kombinasjon med ord, bokstaver og bilder. Bravo-leken er først og fremst utviklet for bruk i barnehagen, der den inngår som et fast element i samlingsstunden.

Bravo-leken er utviklet av den sosiale entreprenøren Intempo AS som med sitt verktøy for de minste har bidratt til å løse utfordringer med lese- og skrivevansker i skolen siden 2009.