Generalforsamlingen

Rolle Navn
Leder Lise Arvesen
Nestleder Per Stubstad Wiik
Medlem Indre Erik Svarstad
Medlem Indre Cecilie Agnalt
Medlem Akershus syd Rune Semundseth
Medlem Akershus syd Peer Olsen
Medlem Mosseregionen Kjell Kåsin
Medlem Mosseregionen Carine Engen
Medlem Mosseregionen Morten Grønli
Medlem Mosseregionen Tone Hals
Medlem Mosseregionen Otto Stærk
Medlem Mosseregionen Leif Ringsrød
Medlem Mosseregionen Leif Ombustvedt
Medlem Mosseregionen Bjørn Frøland
Medlem Fredrikstad Lise Holman
Medlem Fredrikstad Sverre J. Hervik

Varamedlemmer til generalforsamlingen:

Rolle Navn
Varamedlem Indre Ina Christell Klerud Torper
Varamedlem Akershus syd Kari Anne Mørk
Varamedlem Akershus syd Bente Sefring
Varamedlem Mosseregionen Helene Eriksen
Varamedlem Mosseregionen Johnny Trandem
Varamedlem Mosseregionen Ida Marie Bræck Lundeby
Varamedlem Mosseregionen Renate Holm
Varamedlem Fredrikstad Hege Dubec

Valgkomité:

Rolle Navn
Leder Lise Arvesen
Medlem Per Stubstad Wiik
Medlem Cecilie Agnalt