Vi vil dele ut tre millioner til gode formål

Daglig leder Just Erik Næss

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har en gladmelding til lag og foreninger i Østfold og Akershus syd: Tre millioner kroner blir i 2012 utdelt til gode formål.

Etter fusjonen mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank har den nye banken SpareBank 1 Østfold Akershus fått 2 store nye eiere, Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.  Formålet med stiftelsene er å forvalte et langsiktig og stabilt eierskap i banken, samt å utdele gaver til allmennyttige formål i de lokalsamfunn som har bygget opp kapitalen.   Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har forretningsadresse i Moss, og virksomheten dekker kommunene i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde og Våler), Indre Østfold, Fredrikstad, Hvaler samt Frogn og Vestby i Akershus.   Stiftelsen vil fra høsten 2012 starte sin gavevirksomhet, og planlegger i denne omgang å dele ut 3 millioner kroner til gode formål.

Tydelige og særpregede gaver

Ved opprettelsen av Sparebankstiftelsen Østfold Akershus blir også gavevirksomheten i Sparebank 1 Østfold Akershus endret.  Banken vil fortsette å dele ut breddegaver via sine lokalstyrer, mens stiftelsen i større grad vil fokusere på større og mer prosjektrettede gaver.  Stiftelsen og banken vil også samarbeide om gaveutdelinger til enkelte formål.  Det er stiftelsens styre som vil beslutte hvilke formål som blir tilgodesett, og det er utformet en gavepolitikk med kriterier for hva styret vil legge vekt på i sine vedtak.  Tiltak som er rettet mot ungdom, talentutvikling og økt livskvalitet for funksjonshemmede og eldre, er blant de områdene som vil bli prioritert når søknadene skal behandles.  Vi ønsker å være særpreget og tydelige i våre gavetildelinger sier daglig leder, Just Erik Næss. Les mer om vår gavepolitikk.

Enkelt å søke på nett

I forbindelse med etableringen har stiftelsen lansert helt nye nettsider, som i tillegg til å gi god informasjon om både formål og gavepolitikk også forenkler søknadsprosessen.

– Vi er opptatte av å få inn gode søknader, men samtidig er det viktig at ikke selve søknaden blir en høy terskel å komme over. Derfor har vi utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som gjør det enkelt å søke om midler, noe vi tror ildsjeler i de mange organisasjonene i regionen vår vil sette pris på, sier Næss.

Lokal forankring

Sparebankene har lang tradisjon for å bidra til utvikling i lokalmiljøet, og vi er stolte av å kunne videreføre denne tradisjonen. Vi har som visjon å skape positivitet og bidra til utvikling lokalt, og med det som bakgrunn håper vi på mange spennende søknader, sier Næss.

Fakta om Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

  • Dekker Mosseregionen, Indre Østfold, Fredrikstad og Hvaler i Østfold samt Frogn og Vestby i Søndre Akershus.
  • Et styre satt sammen av representanter for de forskjellige områdene tildeler gaver til allmennyttige formål
  • Hjemmeside: www.osthusgaver.no

Kontaktinformasjon

Just Erik Næss, daglig leder
Tlf. 908 24 180
kontakt@osthusgaver.no