Vi feirer 100 år med å dele ut gaver

Som 100 års-jubilant er det på sin plass å dele ut gaver!

I år feirer Sparebankforeningen 100 års jubileum, og dette markeres i disse dager over hele landet.  Den 12. juni 2014 var felles dato for tildeling av gaver fra sparebanker og sparebankstiftelser over hele landet, og lokalt ble dette markert i Moss og på Hvaler.

Feiring med historisk sus i Konvensjonsgården i Moss

SpareBank 1 Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus inviterte til 100-års feiring og gaveutdeling i Konvensjonsgården i Moss. Dette er historiske omgivelser som stod i sentrum for begivenhetene i august 1814 da fredsavtalen med Sverige (Mossekonvensjonen) ble inngått og Grunnloven ble reddet. Sparebanktradisjonen i Norge med gaver til allmennyttige formål er like gammel som Grunnloven, og det var derfor naturlig å markere denne tradisjonen i forbindelse med utdeling av gaver til prosjekter som står i sentrum for grunnlovsjubileet.

Foto: Daglig leder Just Erik Næss og Adm. dir. Arild Bjørn Andersen

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus Just Erik Næss (t.v.) og administrerende direktør Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus deler ut gaver i historiske omgivelser. Foto Jon Gran, Moss Avis.

Et av prosjektene som fikk tildelt gave i denne sammenheng var «Mossespelet». Dette er et historisk spel som omhandler de dramatiske hendelsene i Østfold sommeren 1814, og betydningen disse hendelsene hadde for Norges uavhengige stilling i unionstiden og som grunnlag for vår selvstendighet i 1905. Gaven ble markert i konvensjonssalen, selve åstedet for forhandlingene i 1814. «Mossespelet» har premiere 14. august 2014, nøyaktig 200 år etter inngåelse av Mossekonvensjonen som avsluttet krigshandlingene.

Markering av gaver til Brottet og «Frihetsspranget»

På Hvaler skal også begivenhetene i 1814 markeres denne sommeren. I perioden 16-30 juli spilles «Frihetsspranget» på Brottet amfi på Spjærøy.  Grunnlovens idealer og krigshandlingene sommeren 1814, er bakteppe for handlingen som utspiller seg i et lokalt fiskermiljø på Hvaler. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har hatt gleden av å bidra både til anlegg og utstyr på Brottet og til selve forestillingen «Frihetsspranget», og disse gavene ble markert i forbindelse med et arrangement den 12. juni 2014.