Valg av medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble opprettet 1. november 2011 i forbindelse med etablering av SpareBank 1 Østfold Akershus etter fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.  Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold Akershus, og har en eierandel på 39 %. Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og dele ut overskudd til allmennyttige formål.  Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank. 

 

Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har bostedsadresse i en av kommunene som er listet under, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Akershus syd Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås
Indre: Aurskog-Høland, Indre Østfold, Marker og Skiptvet
Fredrikstad/Hvaler Fredrikstad og Hvaler
Mossregionen Moss, Råde og Våler

                                                                                             

Medlemmer til generalforsamlingen velges av innskytere som de siste 6 måneder før denne kunngjøringen har hatt bostedsadresse i en av de foran nevnte kommuner, og samtidig har hatt innskudd i SpareBank 1 Østfold Akershus større enn 500 kroner. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes på vår hjemmeside www.osthusgaver.no

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. I år er 6 medlemmer på valg.

 

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på medlemmer:

Hege Dubec Fredrikstad Gjenvalg
Tor Arne Borg Fredrikstad Gjenvalg
Carine Engen Moss Gjenvalg
Tone Hals Moss Gjenvalg
Leif Ombustvedt Moss Gjenvalg
Erik Bjerkås Wiik Akershus syd Nytt varamedlem

 

Forslag til andre kandidater må inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato både på kandidat og forslagstiller.  Foreslått kandidat må være forespurt og ha akseptert kandidaturet.

Valget organiseres av styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres pr.  e-post.  Stemmegivning med støtte til valgkomiteens innstilling eller forslag til andre kandidater sendes pr. epost til kontakt@osthusgaver.no  innen fredag 23. februar 2024.  

Just Erik Næss
Styreleder
SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus