Tildelinger våren 2020

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Akershus syd
Drøbak-frogn fotball Nærmiljø, idrett og lek 300 000
300 000
Fredrikstad/Hvaler
Epicom esport organisasjon Nærmiljø, idrett og lek 100 000
Kråkerøy idrettslag Nærmiljø, idrett og lek 250 000
Lions club hvaler Nærmiljø, idrett og lek 200 000
Litteraturhuset fredrikstad Kunst og kultur 210 000
Norske kvinners sanitetsforening viken-øst Livskvalitet funksjonshemmede/eldre 150 000
Stjernen hockey fredrikstad (stjernen ung) Nærmiljø, idrett og lek 150 000
1 060 000
Indre Østfold
Eidsberg skytterlag Nærmiljø, idrett og lek 100 000
Inkludering Norge Sosial innovasjon og entreprenørskap 200 000
Mørk golfklubb Sosial innovasjon og entreprenørskap 300 000
600 000
Mosseregionen
Eldreliv Livskvalitet funksjonshemmede/eldre 100 000
Moss & Rygge golfklubb Sosial innovasjon og entreprenørskap 300 000
Mosseregionens musikkråd . Kunst og kultur 400 000
800 000
Total 2 760 000