Tildelinger Vår 2014

Gavemottaker Formål Tildelt beløp
Akershus syd
Gave- og innsamlingskomiteen for
ungdomsavd. i Son Kulturkirke
Nærmiljø, idrett og lek 200 000
Sommerkonsertene i Drøbak kirke Kunst og kultur 50 000
Totalt Akershus Syd 250 000
 –
Fredrikstad/Hvaler
Rolvsøy Idrettsforening Nærmiljø, idrett og lek 50 000
Brottet Kultur c/o Hvaler
Kulturvernforening
Kunst og kultur 100 000
Foreningen Den Gamle Bokby Kunst og kultur 150 000
Totalt Fredrikstad/Hvaler 300 000
 –
Indre Østfold
Norges Jeger- og Fiskerforbund avd. Østfold Friluftsliv og naturkunnskap 85 000
Hobøl Frivilligsentral Nærmiljø, idrett og lek 100 000
Kirkeby Grendehus Annet 75 000
Totalt Indre Østfold 260 000
 –
Mosseregionen
Tomb videregående skole og
landbruksstudier / Tomb-spelet 2014
Kulturminner og historie 50 000
«Hverdagsliv for eldre» ved
Moss Frivilligsentral
Livskvalitet funksjonshemmede/eldre 75 000
Stiftelsen Rundhuset Nesparken Nærmiljø, idrett og lek 50 000
Parkteatret AS Kunst og kultur 500 000
Moss Schakklubs ungdom Nærmiljø, idrett og lek 50 000
Mossespelet AS Kulturminner og historie 200 000
Vansjø Svinndal IL Fotballgruppa Nærmiljø, idrett og lek 100 000
Totalt Mosseregionen 1 025 000
 –
Total 1 835 000