Tildelinger vår 2013

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus fikk inn 81 søknader til behandling våren 2013. Av disse ble 14 tildelt midler på til sammen 1 925 000 kroner. Styret i stiftelsen prioriterte i denne runden gaver til prosjekter som fremmer breddeaktivitet, stor synlighet og tilgjengelighet samt tema «2014 jubileum». Stiftelsen tildelte gaver til alle 4 områder som dekkes (Akershus syd, Fredrikstad/Hvaler, Indre Østfold og Mosseregionen).