Tildelinger høsten 2018

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
   
Akershus syd    
Nesodden Ressurskafe Nærmiljø, idrett og lek 125 000
Sunnaasstiftelsen Livskv. funksjonsh./eldre 200 000
     
    325 000 
     
Fredrikstad/Hvaler    
Fredrikstad kommune Annet 150 000
Østfold Røde Kors Sosial innovasjon og entreprenørskap 150 000
Barnas Stasjon Annet 200 000
St. Croix Huset Annet 100 000
Kystlotteriet Friluftsliv og naturkunnskap 300 000
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Nærmiljø, idrett og lek 150 000
Fredrikstad Idrettsråd Nærmiljø, idrett og lek 300 000
     
    1 350 000
     
Indre Østfold    
Stiftelsen Bunes Recovery Senter Nærmiljø, idrett og lek 150 000
Hobøl Miniatyrskytterlag Nærmiljø, idrett og lek 200 000
     
    350 000 
     
Mosseregionen    
Råde BMX klubb Nærmiljø, idrett og lek 200 000
Råde IL Nærmiljø, idrett og lek 100 000
Branndurens venner Kulturminner og historie 120 000
Rygge IL Turn Nærmiljø, idrett og lek 75 000
Klokkeklovnene Livskv. funksjonsh./eldre 150 000
Festivalen Sin Kunst og kultur 100 000
Hjemmefrontens Venner Kulturminner og historie 300 000
     
     
    1 045 000 
   
Total   3 070 000