Tildelinger høsten 2015

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Akershus syd
Frognmarkas Venner Friluftsliv og naturkunnskap 75 000
Drøbak Frogn IL Skigruppe Nærmiljø, idrett og lek 70 000
Eik Ideverksted Annet 150 000
HSV-Follo’s Drømmelag Livskv. funksjonsh./eldre 100 000
Vestby Skolemusikkorps Kunst og kultur 50 000
445 000 
Fredrikstad/Hvaler
Stiftelsen gatemagazinet Annet 100 000
Kongstensvømmerne Nærmiljø, idrett og lek 75 000
Gamlebyen Festivaldrift AS Kunst og Kultur 100 000
Fredrikstad Roklub Nærmiljø, idrett og lek 100 000
375 000 
Indre Østfold
Eidsberg kommune, Kultur og Idrett Nærmiljø, idrett og lek 150 000
150 000 
Mosseregionen
Galleri F15 og Momentum Venner Kunst og kultur 500 000
Moss Turnforening Nærmiljø, idrett og lek 150 000
Mossespelet AS Kunst og kultur 150 000
Ryggeheimen Livskv. funksjonsh./eldre 55 000
FAU Karlshus skole Nærmiljø, idrett og lek 100 000
FAU ved Kirkebygden skole i Våler Nærmiljø, idrett og lek 100 000
1 055 000 
Total 2 025 000