Proaktive tildelinger 2020

Gavemottaker Prosjekt/tiltak Tildelt beløp
Utvalgte fokusområder
Jubileumsprosjekter og covid-19
Moss kommune Jubileumsprosjekt – «Smilende kunst» 250 000
Moss kommune Digital 17. mai 25 000
275 000
Videreføring av prosjekter
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap
Moving Mamas Smittevernutstyr og videreføring av systue 550 000
Impact StartUp Akselerator program sosiale entreprenører 250 000
Prospera stiftelsen Pro bono prosjekter 360 000
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer
Ungt Entreprenørskap Østfold Fundstep Student 500 000
Smart Innovation Norway «Pangstart» – Forretningsutvikling start-ups 725 000
Blender Akselerator program 500 000
2 885 000
Nye prosjekter/mottakere
Samfunnsinnovasjon/Sosialt entreprenørskap
Sunnaasstiftelsen «Brain Camp» 1 000 000
Vestby kommune Pilotprosjekt – DigiRehab 95 000
Cube8 «Eventyrlige folk» 800 000
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad «Steg for steg» – Rehabilitering tidl. Innsatte 1 500 000
Kompetansetiltak, stipendier og møteplasser for nyetableringer
Moss Industri- og Næringsforening Markedsundersøkelse 200 000
Viken Teknologiklynge 2.0 Digital kompetanseplattform 320 000
Gründerpris 500 000
4 415 000
Total 7 575 000