Proaktive Tildelinger 2017

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Prosjekter innen samfunnsinovasjon/sosialt entreprenørskap
Fontenehuset Arbeidsinkludering 1 200 000
Trøgstad kommune «Kjør for Livet» 90 000
Eidsberg kommune «Bravo-leken/Se hele meg» 25 000
MFK Care Gatelaget 100 000
Moss kommune «Moss, min by, mitt ansvar» 375 000
Enebakk kommune «Bravo-leken» 230 000
Reach for Change «Catalyst»/Mentorprogram 700 000
2 720 000 
Kompetansetiltak, stipendier og møteplass for nyetableringer
Blender Inkubatorprogram kreative næringer 600 000
Smart Innovation Østfold «Pangstart» 100 000
«Næringsrike» Østfold Ambassadørprogram 550 000
Drivhuset Østfold Entreprenørprogram/work shops 240 000
1 490 000 
Total 4 210 000