Proaktive Tildelinger 2017

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Prosjekter innen samfunnsinovasjon/sosialt entreprenørskap
Fontenehuset Arbeidsinkludering 1 200 000
Trøgstad kommune “Kjør for Livet” 90 000
Eidsberg kommune “Bravo-leken/Se hele meg” 25 000
MFK Care Gatelaget 100 000
Moss kommune “Moss, min by, mitt ansvar” 375 000
Enebakk kommune “Bravo-leken” 230 000
Reach for Change “Catalyst”/Mentorprogram 700 000
2 720 000 
Kompetansetiltak, stipendier og møteplass for nyetableringer
Blender Inkubatorprogram kreative næringer 600 000
Smart Innovation Østfold “Pangstart” 100 000
“Næringsrike” Østfold Ambassadørprogram 550 000
Drivhuset Østfold Entreprenørprogram/work shops 240 000
1 490 000 
Total 4 210 000