Proaktive tildelinger 2016

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Utvalgte fokusområder
Lilleveien Bofellesskap Rickshaw el-sykkel 53 700
Trøgstadheimen Bo- og Servicesenter Rickshaw el-sykkel (2 stk) 120 000
Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter Rickshaw el-sykkel 60 000
Spydeberg Frivilligsentral Rickshaw el-sykkel 60 000
Dagsenter psykisk utv.hemmende – Eidsberg Rickshaw el-sykkel (2 stk) 120 000
Avlastningshjemmet IKS – Eidsberg Rickshaw el-sykkel (2 stk) 120 000
Orkerød Sykehjem Rickshaw el-sykkel 60 000
Speiderveien Vestby Rickshaw el-sykkel 60 000
Varmestua Moss Nye lokaler 500 000
1 153 700 
Prosjekter innen sosialt entreprenørskap
Ferd Sosiale Entreprenører EVPA konferanse 250 000
Reach for Change «Catalyst» (2016) 700 000
950 000 
Kompetansetiltak, stipendier og møteplass for nyetableringer
NMBU – Masterstudiet for innovasjon og entrenørskap Digital møteplass for nyskapning 75 000
Founders City Oppstartspakke 300 000
Smart Innovation Østfold Hurtig-inkubasjonsprogram 50 000
425 000 
Total 2 528 700