Proaktive tildelinger 2015

Gavemottaker Gaveformål Tildelt beløp
Utvalgte fokusområder
Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter Rickshaw el-sykkel 60 000
Våler Helse og sosialsenter Rickshaw el-sykkel 50 000
Moss Frivilligsentral Rickshaw el-sykkel 52 000
Follo Museum Rickshaw el-sykkel 60 000
Frogn Kommune Rickshaw el-sykkel 60 000
Marker Bo- og servicesenter Rickshaw el-sykkel 60 000
Edwin Ruuds Omsorgssenter (Eidsberg) Rickshaw el-sykkel (2 stk) 120 000
Sunnaastiftelsen TV-aksjon 50 000
512 000 
Prosjekter innen sosialt entreprenørskap
Eidsberg kommune, barnehager «Bravo-leken» 275 000
Rakkestad, Trøgstad kommuner «Kjør for Livet» 160 000
435 000 
Kompetansetiltak, stipendier og møteplass for nyetableringer
Ungt Entreprenørskap Østfold «Økonomi og karrierevalg» 1 000 000
1 000 000 
Total 1 947 000