Ta kontakt hvis du ønsker en elektrisk rickshaw til din institusjon

Elsa Nordby var den første som fikk prøve nyanskaffelsen med frivillighetskoordinator Vigdis Danielsen som «sjåfør». Foto Terje Holm, Moss Avis

Ryggeheimen har som første sykehjem i Østfold anskaffet en elektrisk rickshaw med gavemidler fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Med en rickshaw kan beboerne på en enkel måte komme seg ut på tur med hjelp av personalet eller frivillige. Ryggeheimen følger opp et landsomfattende initiativ fra organisasjonen «Sykling uten alder» som har hentet inspirasjonen fra Danmark. Erfaringene etter de første ukene er veldig positive, og stiftelsen har derfor besluttet å finansiere opptil 10 tilsvarende sykler for andre institusjoner som ønsker å gjøre det samme som Ryggeheimen. Tildelingen vil skje etter «først til mølla» prinsippet, ta kontakt med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus dersom du ønsker en elektrisk rickshaw til din institusjon.