Vi støtter mentorprogram for mindreårige asylsøkere i Østfold med kr. 700 000

I tråd med vår utvidede gavepolitikk hvor vi legger vekt å bidra til å løse sentrale samfunnsbehov, ønsker SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus blant annet å støtte prosjekter innen sosialt entreprenørskap. I denne sammenheng inngikk vi i fjor en samarbeidsavtale med Ferd Sosiale Entreprenører, og to prosjekter ble startet i februar 2016.

En av de store samfunnsutfordringene er integrering av etniske minoriteter i utdannings- og arbeidsliv, og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har nylig inngått et samarbeid med Reach for Change hvor vi støtter et mentorprogram for mindreårige asylsøkere med kr. 700 000. Programmet skal bidra til at denne gruppen får en raskere og enklere integrering i samfunnet, og første del av programmet ble lansert i Litteraturhuset i Fredrikstad 31. august 2016.

mentor-merete-lie_01-01-_trt4617_small
Rakia Bihi (tv) var programleder for lanseringen av Catalyst programmet i Fredrikstad 31. august 2016, og fortalte om sin gode opplevelse med sin mentor fra tilsvarende program i Oslo. Merete Lie (th) var den første som meldte seg som mentor for programmet som skal gjennomføres i Fredrikstad. (Foto, Jan Erik Skau, Fredrikstad Blad).

En vesentlig suksessfaktor vil være å rekruttere mentorer til programmet, og i denne sammenheng har SpareBank 1 Østfold Akershus engasjert seg aktivt for å mobilisere sitt interne og eksterne nettverk. «Jeg synes dette er et flott prosjekt i tråd med bankens verdier og vår samfunnsrolle, og som jeg ønsker at vi skal engasjere oss i å støtte opp under», sier administrerende direktør Arild Bjørn Hansen i en kommentar. Programmet vil bli gjennomført av Catalysts under ledelse av Lisa Cooper. Dersom du ønsker å bli mentor, kan du ta kontakt med Lisa på lisa@leadershipfoundation.no