Stiftelsen støtter pilotprosjekt for inkludering av tidligere innsatte i arbeidslivet

Dag-Otto André Pedersen er i gang med full sjekk av en sykkel. Foto: Vivian Stensrud, Moss Avis

 

Røde Kors (Nettverk etter soning) har etablert RedBike, et initiativ for å inkludere tidligere ansatte i arbeidslivet. RedBike tilbyr sykkelvedlikehold/-reparasjon samt utleie av sykler, og i sommer ble et pilotprosjekt finansiert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus startet i Moss.  Røde Kors har som ambisjon å etablere en landsomfattende kjede, og pilotprosjektet har til hensikt å teste ut konseptet.  Pilotprosjektet har også dialog med kommunen om muligheten for å inkludere en bysykkel ordning for Moss.  Erfaringene etter noen ukers drift er positive, med god tilgang på kunder, og veldig gode tilbakemeldinger.