Stiftelsen skifter navn til SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

Generalforsamlingen har vedtatt at stiftelsen skal skifte navn til SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Bakgrunnen for navneendringen, er behovet for å tydeliggjøre koplingen til SpareBank 1 Østfold Akershus. Det er et utstrakt samarbeid mellom banken og stiftelsen når det gjelder gavevirksomheten, og navneendringen vil tydeliggjøre den samlede gavevirksomheten overfor gavesøkere og lokalsamfunnet. I tillegg vil det nye navnet medføre at stiftelsen i mindre grad forveksles med Sparebankstiftelsen DnB.