Moss kommune viderefører Generasjon M i 2021

Stiftelsen tildelte i 2019 midler til gjennomføring av et pilotprosjekt i Moss kommune for etablering av besøkstjenester med ungdom på 3 eldreinstitusjoner i Moss. Tjenesten ble levert av Generasjon M, en sosial entreprenør som startet som en Ungt Entreprenør bedrift i 2011. Generasjon M ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2016. Formålet med prosjektet har blant annet vært følgende:

  • Bidra til å få flere ungdommer inn i arbeidslivet med særlig vekt på å rekruttere ungdom fra sårbare grupper.
  • Skape positive opplevelser og aktivitet blant de eldre.
  • Vise frem helse- og omsorgssektoren som en attraktiv karrierevei.
  • Skape møteplasser som fyller generasjonskløften med mening og mestring.

Prosjektet kan vise til svært gode resultater, og Moss kommune har til tross for en svært anstrengt økonomi besluttet å videreføre Generasjon M med egne midler i 2021. Du kan høre her, i filmen under, hva Helen Mollatt, prosjektansvarlig for Generasjon M i Moss kommune sier om erfaringene. Stiftelsen er også i dialog med andre kommuner om mulig gjennomføring av tilsvarende prosjekter.