Stiftelsen gir 1 million til Home-Start Familiekontakten i Moss

Home-Start Familiekontakten er et tilbud hvor sårbare familier tilbys regelmessig kontakt utført av frivillige. I utgangspunktet er tilbudet begrenset til familier med barn under skolepliktig alder, men man har erfart at det også er stort behov for tilsvarende tilbud til familier med større barn. Moss kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder omfang av barnefattigdom og lavinntektsfamilier, og det er stor og økende pågang fra familier med ulike behov for frivillige støttekontakter, og man må i dag avvise mange familier på grunn av dagens retningslinjer. Man ønsker derfor å utvide tilbudet til familier med barn i alderen 6-16 år. Home-Start Moss er i denne forbindelse valgt ut som pilot for et 3-årig prosjekt med utvidet tilbud (Home-Start+), og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har tildelt kr. 1 million til gjennomføring av prosjektet i perioden 2019-2021.