Vi inngår samarbeidsavtale med Ferd Sosiale Entreprenører

«Forandringsfabrikken» presenterer sin virksomhet under «SosEnt Konferansen 
2015» – Foto Javad Par

Noen av de største utfordringene i dagens samfunn er ulike former for utenforskap og tidlig frafall fra skole og arbeidsliv. Stiftelsen ønsker å benytte en andel av årlige gavemidler for å møte noen av disse utfordringene, men er avhengig av samarbeid med andre aktører for å få til en hensiktsmessig effekt. Stiftelsen har derfor nylig inngått en samarbeidsavtale med Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE). Dette er den første avtalen av denne type som Ferd SE inngår, og stiftelsen orienterte om avtalen og bakgrunn for inngåelse av denne på den årlige Fred konferansen for sosialt entreprenørskap (SosEnt) i november 2015.

Prosjektene har typisk grepet fatt i områder som faller utenfor etablerte offentlige ordninger, men har også hatt fruktbart samarbeid med bl.a. NAV og ulike kommuner. Ferd SE har i tillegg til kapital, støttet prosjektene med kompetanse på forretnings- og organisasjonsutvikling, styredeltakelse osv. Dette har medført at prosjekter og bedrifter har fått betydelig bedre forutsetninger for å lykkes. I første omgang vil stiftelsen samarbeide med Ferd SE om to pilotprosjekter i indre Østfold:

Barnehager i Eidsberg kommune – «Bravo-lekene»
Intempo tilbyr kompetanse og verktøy knyttet til «Bravo-leken. Målgruppen er barnehagebarn i alderen 0-3 år, og Bravo-leken har som mål å forebygge skrive- og lesevansker og skape gode forutsetninger for senere læring. Stiftelsens vil finansiere et 3-års program hvor Bravo-leken og pedagogisk opplegg gjøres tilgjengelig for tilbud for 9 barnehager og en helsestasjon i Eidsberg kommune.

Rakkestad og Trøgstad – «Kjør for livet»
Kjør for Livet er et ideelt AS som mål å aktivisere barn og ungdom som faller utenfor vanlige fritidstilbud. Dette gjøres ved at man i samarbeid med kommuner, etablerer lokale motorklubber rundt i landet som tilbyr et miljø for samhold, mestring og sosiale kompetanse. Det er under etablering en slik klubb i Rakkestad i samarbeid med Kjør for Livet, hvor også Trøgstad kommune vil delta. I denne sammenheng er det aktuelt for stiftelsen å bidra med gavemidler til oppstartskostnader, utstyr og leie av lokaler det første året.