Ungt Entreprenørskap Østfold tildelt to millioner kroner.

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden har gitt 2 millioner til Ungt Entreprenørskap Østfold. Gaven skal benyttes til å gjennomføre et 3-års program «Økonomi og karrierevalg» i alle ungdomsskolene i Østfold, hvor elevene vil få en innføring i personlig økonomi og bevisstgjøring av preferanser og ønsker for utdanning og yrkesvalg.

I tillegg skal gaven benyttes til en satsing på entreprenørskap i videregående skole ved at flere elever får mulighet til å starte en ungdomsbedrift.

De to stiftelsene følger med dette opp et langsiktig engasjement som SpareBank 1 Østfold Akershus har hatt i Ungt Entreprenørskap Østfold over mange år, og som banken ønsker å videreføre.
Dermed vil stiftelsene som de to største eierne i SpareBank 1 Østfold Akershus, sammen med banken etablere et trekantsamarbeid innen en den regionale «sparebankfamilien» som kommer hele fylket til gode.»

«Dette er fantastiske nyheter for oss. Vi har i mange år hatt et meget godt samarbeid med SpareBank1 Østfold Akershus, og nå gir sparebankstiftelsene oss mulighet til å videreføre dette arbeidet.
Dette vil komme ungdommen i Østfold til gode», sier Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold

«Vi har som mål at alle ungdomsskoleelever i Østfold skal få opplæring i personlig økonomi og egne utdannings- og karrieremuligheter.
I tillegg skal vi øke antallet ungdomsbedriftselever i videregående skole med 50 prosent. Det er ambisiøse mål, men med hjelp av denne støtten tror vi det er realistisk.»

Om Ungt Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Vår visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Formål
Ungt Entreprenørskaps formål er, i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører, å:

  • Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskapning i næringslivet
  • Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  • Stimulere til samarbeid over landegrensene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Kontakt
Christer Engström, daglig leder Ungt Entreprenørskap Østfold, mobil 915 56 446
Just Erik Næss, daglig leder Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, mobil 908 24 180
Kjell Hagen, styreleder Sparebankstiftelsen Halden, mobil 901 35 925