Sparebankforeningen feirer 100 år!

Sparebanker og sparebankstiftelser deler ut 230 millioner til gode formål over hele landet

I år feirer Sparebankforeningen 100 års jubileum, og dette markeres i disse dager over hele landet, se jubileumsfilmen her:

Dersom du ikke kan se filmen, klikk her og se den på YouTube >

I anledning jubileet, delte sparebankene og sparebankstiftelsene ut mer en 230 millioner kroner til gode formål over hele landet den 12. juni i år.  Aldri før har det blitt delt ut en større andel av sparebankenes og sparebankstiftelsenes overskudd enn i dag. Sparebankene og sparebankstiftelsene er gjennom sin gavevirksomhet den største private bidragsyter til kultur, idrett og frivillighet i Norge, og legger til rette for mye positiv aktivitet og finansiering av gode prosjekter over hele landet.  Av dette står Sparebankstiftelsen Østfold Akershus for 2,5 millioner kroner.

174 år med gavetildelinger

Sparebankenes gavetildelinger har tradisjoner tilbake til 1840, og sikrer at den kapitalen lokalsamfunnene har bygd opp gjennom sparebankvesenet gjennom generasjoner føres tilbake til samfunnet. I snart 175 år med årlige utdelinger har sparebankene vært den mest sentrale private bidragsyter til kultur, idrett og frivillighet, og bidratt i utviklingen av gode lokalsamfunn over hele landet.

I alle disse årene har en betydelig del av sparebankenes overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet og bidratt til finansiering av idrettshaller, ballbinger, kunstgress, løypemaskiner, konsertflygler, korpsinstrumenter, festivaler, skatebaner, kulturvern, aktiviteter og andre gode opplevelser. Det er formål som strekker seg fra støtte til nytt høytaleranlegg og høreslynge på Soknatunets aktivitetssenter på Ringerike via støtte til ny hytte for Den Norske Turistforening til prosjektstøtte til Norges Birøkterlag.

Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale Sparebank eller sparebankstiftelse.  Noen av disse prosjektene kan du lese om på www.sparebankene.no

Mer enn 6 milliarder kroner på 10 år

De siste ti år har Sparebankene og sparebankstiftelsene delt ut mer enn 6 milliarder kroner, i hovedsak til kultur, idrett og frivillighet.  Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har siden oppstarten i 2012 bidratt med 8 millioner kroner.

Sparebankenes gavemidler er med å bygge opp under den store samfunnsinnsatsen som frivillighet og dugnadsarbeid representerer i Norge. Gjennom gaver fra sparebankene skapes muligheter, gode opplevelser og bedre lokalsamfunn over hele landet.

I vårt distrikt har SpareBank 1 Østfold Akershus bidratt til lokalsamfunnet i mange generasjoner.  Sparebankstiftelsen Østfold Akershus skal utøve et langsiktig eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, og videreføre sparebanktradisjonene gjennom å dele ut gaver til allmennyttige formål i de distrikter hvor kapitalen er bygget opp: Akershus syd, Indre Østfold, Fredrikstad/Hvaler og Mosseregionen.

Norge er i flere år kåret til verdens beste land å leve i. Vi topper VM i velferd fordi vi gjør det særlig sterkt i to kategorier: økonomi og sosial kapital. Den imponerende innsatsen som legges ned i frivillig arbeid, understøttes av sparebankene og sparebankstiftelsenes gavevirksomhet.  Det har vi gjort i snart 200 år, og det vil vi fortsette med i fremtiden.