Søknadstekst

Søk om prosjektstøtte
Har din forening/lag et prosjekt som trenger penger for å bli realisert, kan du søke om prosjektstøtte. Se vår gavepolitikk for å se om du er søknadsberettiget. Fra og med 1. februar 2022 er du velkommen til å sende oss din søknad for neste tildelingsrunde med søknadsfrist 20. april 2022. Mottatte søknader behandles i løpet av mai 2022, og du vil få beskjed om utfallet så snart styret har gjort sine vedtak.
Søk prosjektstøtte »