Søknadstekst

Søk om prosjektstøtte
Har din forening/lag et prosjekt som trenger penger for å bli realisert, kan du søke om prosjektstøtte. Se vår gavepolitikk for å se om du er søknadsberettiget. Fra og med 1. august 2023 er du velkommen til å sende oss din søknad for neste tildelingsrunde med søknadsfrist 15. oktober 2023. Mottatte søknader behandles i løpet av november 2023, og du vil få beskjed om utfallet så snart styret har gjort sine vedtak.
Søk prosjektstøtte »