Søknadstekst

Søk om prosjektstøtte
Har din forening/lag et prosjekt som trenger penger for å bli realisert, kan du søke om prosjektstøtte. Se vår gavepolitikk for å se om du er søknadsberettiget. Fra og med 1.februar 2024 er du velkommen til å registrere din søknad for neste tildelingsrunde med søknadsfrist 15.april 2024. Mottatte søknader behandles i løpet av mai 2024, og du vil få beskjed om utfallet så snart styret har gjort sine vedtak.

Søk prosjektstøtte »