Vi samarbeider med Masterstudiet for Innovasjon og Entreprenørskap ved NMBU

Høsten 2016 har vi innledet samarbeid med Masterstudiet for Entreprenørskap og innovasjon ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU). Masterstudiet legger vekt på å la studentene jobbe med reelle innovasjonsutfordringer, og i år var SpareBank 1 Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus oppdragsgiver for 25 studenter som har jobbet med ideer og forslag som kan benyttes i bankens og stiftelsens felles satsning på nyskapning og entreprenørskap i vår region. Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på NMBU, Elin Kubberød, sier at det er et sentralt element i studiet at studentene blir eksponert for reelle problemstillinger, og får trening i å komme med forslag til konkrete løsninger.

20nyh_01-01-img_5951
NMBU student Fredrik Vangsal synes det var spennende å kunne jobbe med reelle problemstillinger (Foto Jon Gran, Moss Avis)

Den 18. august 2016 ble studentene introdusert til oppgaven, og det ble en svært spennende og kreativ dag hvor det ble identifisert mange gode ideer. Studentene jobbet deretter i grupper i to uker, og 1. september presenterte gruppene sine ideer for banken og stiftelsen. Det kom frem mange gode forslag som vi vil arbeide videre med, og det ble også kåret en vinner som vi mente hadde den beste ideen.

20160901_122457_hdr
Gruppen som hadde den beste ideen, fra venstre Caroline Bjånesøy, Axel Zeiner og Cecile Meinich. Her sammen med Just Erik Næss (Sparebankstiftelsen Østfold Akershus), Heidi Erøy Hansen (SpareBank 1 Østfold Akershus) og Jorunn Solstad Ellingsen (SpareBank 1 Østfold Akershus).

SpareBank 1 Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus samarbeider om å legge til rette for innovasjon og nyskapning, og er svært fornøyd med å kunne være oppdragsgiver for studentene ved NMBU. Vi ser på dette som en svært spennende mulighet til å få et kreativt blikk utenfra som kan gi oss inspirasjon og konkrete forslag til hvordan vi skal videreutvikle vår satsning for å fremme innovasjon og entreprenørskap, sier adm. dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus og daglig leder Just Erik Næss i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. De to virksomhetene har allerede iverksatt flere tiltak, blant annet gjennom deltakelse i Østfold Follo Nyskapningsfond og støtte til oppstart av Founders City, en møteplass i Moss sentrum for ulike entreprenør- og innovasjonsmiljøer. I fjor ga vi også 1 million til Ungt Entreprenørskap Østfold.