Generalforsamling avholdt

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus avholdt første ordinære generalforsamling 4. juni.

Generalforsamlingen vedtok å dele ut tre millioner til allmennyttige formål i 2012.