Ny gaverekord for SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus tildelte 32.2 millioner kroner til allmennyttige prosjekter i vår region i 2022. Dette er ny rekord for stiftelsen. I alt 74 prosjekter mottok gave.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus sin gavepolitikk legger blant annet opp til å bidra til arenaer for mestring, samfunnsdeltakelse, økt livskvalitet og nyskaping. Utenforskap er en betydelig utfordring også i vår regionen og har store negative ringvirkninger for de som står utenfor, men berører også familie og samfunnet ellers i stor grad. Vi er glade for at det er flere gode initiativer som har fokus på akkurat dette, og derfor har prosjekter under temaet samfunn, utvikling og sosiale tiltak mottatt mest fra stiftelsen i 2022. Hele 8 645 000 kr ble tildelt prosjekter i denne kategorien. Humanitære tiltak og helseformål er nært knyttet til det første temaet og har mottatt til sammen kr 5 185 000. Til sammen utgjør dette 43% av vår gavevirksomhet.

 

 

Verdifestivalen er ett av prosjektene som mottok støtte fra oss og banken i 2022 i denne kategorien. Det er Rita Jacqueline Van Ingelgem som står bak festivalen og leder en stor tropp med frivillige for å forberede og gjennomføre flere arrangementer i Moss i september hvert år.

Arrangementet bygger på et imponerende bredt samarbeid på tvers mellom enkeltpersoner, foreninger, skoler og bedrifter i regionen. Hovedarrangementet hadde mer enn 400 gjester samtidig på det meste.

Festivalens overordnede mål er:

Bidra i lokalsamfunnet med å inkludere mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rusproblematikk, samt andre mennesker som opplever å leve i utenforskap. Vi vil knytte bånd mellom mennesker gjennom hvem vi ER, uavhengig av status og roller, og det vi GJØR.


Vi mener at kunnskap bidrar til å redusere fordommer, rasisme og diskriminering og bidrar til at mangfold samskapes. Verdifestivalen ønsker å bidra til forståelse for annerledeshet, og derigjennom skape tillit mellom folk i lokalsamfunnet. Gjennom kunnskap skapes anerkjennelse og respekt, og menneskeverd og likeverd oppnås.