Golf som integreringsarena

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i samarbeid med Inkludering Norge og golfklubber i vår region støttet golfkurs for barn og unge med innvandrerbakgrunn med særlig vekt på jenter.  Et pilotprosjekt ble gjennomført i fjor i Moss & Rygge Golfklubb, og tiltaket fikk stor respons og mange deltakere.  Golfklubben var svært fornøyd med prosjektet, og stiftelsen har gitt midler til videreføring av tiltaket i 2020.  I tillegg har tilsvarende prosjekter blitt etablert i Mørk og Askim golfklubber med støtte fra stiftelsen.  I Askim Golfklubb har Inkludering Norge også overtatt drift av kafeen, noe som gir arbeidstrening for 5 unge med flyktning- og/eller innvandrerbakgrunn.