Blender Collective får 800 000 kroner til utviklingsprogram for oppstartsbedrifter

Blender Collective i Fredrikstad får 600 000 kroner fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, og 200 000 kroner fra SpareBank 1 Østfold Akershus. Pengene går til Blender Akelerator som er et program for oppstartsbedrifter som får tett oppfølging og veiledning gjennom 6 måneder. Støtten gis over en periode på 2 år, slik at det i alt vil være fire 6-måneders program med 2-3 bedrifter i hver periode. Blender Collective er organisert som et samvirke, og omfatter ca. 50 bedrifter fra hele Østfold. Styreleder Ingar Guttormsen forteller at støtten er en stor anerkjennelse til det arbeidet som Blender gjør, og midlene gjør det mulig å hente ekstern kompetanse og gi bedriftene som deltar i programmet et solid løft.