Kategoriarkiv: Nyheter

Golf som integreringsarena

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i samarbeid med Inkludering Norge og golfklubber i vår region støttet golfkurs for barn og unge med innvandrerbakgrunn med særlig vekt på jenter.  Et pilotprosjekt ble gjennomført i fjor i Moss & Rygge Golfklubb, … Les videre

Kunnskapsministeren åpnet Sommerlab.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har gitt kr. 300 000 til Sommerlab i regi av Forskerfabrikken. Sommerlaben er for 5-7 klassinger, og har til formål å spre glede og interesse for realfag. Åpningen av ble markert av kunnskapsminister Guri Melby … Les videre

Gavepakke til familier i Marker kommune

– Alle barn født i Marker kommune i 2020 og 2021 får språkleken Bravo i gave. Dette gjør vi fordi vi vil bidra til at alle barn i kommunen får et best mulig utgangspunkt for læring senere i livet, og … Les videre

Valg av medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble opprettet 1. november 2011 i forbindelse med etablering av SpareBank 1 Østfold Akershus etter fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.  Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold … Les videre

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Dersom du er kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus kan du nå delta i valg på generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Frist for å avgi stemme er 1. mars 2019. Valg av medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 … Les videre

Stiftelsen gir 1 million til Home-Start Familiekontakten i Moss

Home-Start Familiekontakten er et tilbud hvor sårbare familier tilbys regelmessig kontakt utført av frivillige. I utgangspunktet er tilbudet begrenset til familier med barn under skolepliktig alder, men man har erfart at det også er stort behov for tilsvarende tilbud til … Les videre

Rygge kommune har fått aktivitetstavler til sine eldre – Ta kontakt hvis du ønsker tilsvarende tavle til din institusjon

Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus gitt midler til Ekholt helse og omsorgssenter og Eskelundstunet omsorgsbolig og dagsenter. Gaven bestod av det nyeste innen velferdsteknologi, to stk. «Touch&play interaktive aktivitetstavler som er spesielt utviklet for å bidra til økt aktivitet, mestring … Les videre

Stiftelsen støtter pilotprosjekt for inkludering av tidligere innsatte i arbeidslivet

Dag-Otto André Pedersen er i gang med full sjekk av en sykkel. Foto: Vivian Stensrud, Moss Avis   Røde Kors (Nettverk etter soning) har etablert RedBike, et initiativ for å inkludere tidligere ansatte i arbeidslivet. RedBike tilbyr sykkelvedlikehold/-reparasjon samt utleie av … Les videre

Norges første kunstgressbane uten gummigranualt åpnet i Råde.

Disse sto for snorklippingen av den nye kunstgressbanen. Fra venstre: Just Erik Næss, Siv Henriette Jacobsen, Kristian Guren, Gunnar Renander og Terje Andersen Foto: Vidar Henriksen, Fredrikstad Blad   Råde Idrettslag er en foregangsklubb som satser på miljø og bærekraftig virksomhet.  … Les videre

Vellykket satsning på tidlig innsats i Eidsberg kommune

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i to år støttet prosjektet «Se hele meg» i Eidsberg kommune.  Prosjektet har de minste barnehagebarna (0-3 år) som målgruppe, og er basert på et pedagogisk verktøy som gir barna bedre språkforståelse og forutsetninger … Les videre