Valg til generalforsamlingen – Frist 26. februar 2016


Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank 1. november 2011. Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold Akershus, og har en eierandel på 49,4 %. Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og dele ut overskudd til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank.

Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har bostedsadresse i en av kommunene som er listet under, kan du være med å velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.

Akershus syd: Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde og Våler
Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
Indre Østfold: Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

Medlemmer til generalforsamlingen velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før denne kunngjøringen har hatt bostedsadresse i en av de foran nevnte kommuner og samtidig har hatt innskudd i SpareBank 1 Østfold Akershus større enn 500 kroner. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes på vår hjemmeside www.osthusgaver.no

Medlemmene velges for 4 år, og varamedlemmene velges for 2 år av gangen. I år skal det velges 4 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på medlemmer:

Carine Engen (Moss) – Gjenvalg
Tone Hals (Rygge) – Gjenvalg
Leif Ombustvedt (Våler) – Ny
Lise Holman (Fredrikstad) – Ny

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på varamedlemmer:

Peer Olsen (Vestby) – Gjenvalg
Bjørn Frøland (Våler) – Ny
Hege Dubec (Fredrikstad) – Ny

Forslag til andre kandidater må inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato både på kandidat og forslagstiller. Foreslått kandidat må være forespurt og ha akseptert kandidaturet.
Valget organiseres av styret i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres ved elektronisk post. Stemmegivning med støtte til valgkomiteens innstilling eller forslag til andre kandidater sendes pr. epost til

kontakt@osthusgaver.no innen fredag 26. februar 2016.

Erling Harald Nord-Varhaug
Styreleder
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus