2,3 milliarder kroner til gode formål i samfunnet

Nye tall viser fra Sparebankforeningen viser at landets sparebanker og sparebankstiftelser gjennom 2020 delte ut hele 2,3 milliarder kroner til gode formål i samfunnet. Dette gjør sparebanknæringen til en av de største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillig sektor.

Landets sparebanker og sparebankstiftelser deler hvert år ut store deler av sitt overskudd i form av gaver til gode formål i samfunnet. Sparebanknæringens allmennyttearbeid er en viktig del av en lang sparebanktradisjon tuftet på ideen om at bankene og stiftelsene skal bidra til positiv samfunnsutvikling i nærområdet de er en del av.

Fordobling på fem år
Tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at sparebankene og sparebankstiftelsene i fjor delte ut hele 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål. Det årlige beløpet som sparebanknæringen bidrar med til gode formål er mer enn fordoblet den siste femårsperioden. Samtidig viser tallene at idrett og fysisk aktivitet sammen med kultur er de to områdene som mottok mest støtte i 2020.

Les mer her