Stiftelsen gir Moss og Rygge kommuner 1 million til etablering av besøkstjenester med ungdom på eldreinstitusjoner.

Stiftelsen har tildelt Moss og Rygge kommuner kr. 1 million til pilotprosjekt for etablering av besøkstjenester med ungdom på 3 eldreinstitusjoner i Moss og Rygge.   Tjenesten vil bli levert av Generasjon M, en sosial entreprenør som startet som en Ungt Entreprenør bedrift i 2011. Generasjon M ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2016.  Formålet med prosjektet er blant annet følgende:

  • Bidra til å få flere ungdommer inn i arbeidslivet med særlig vekt på å rekruttere ungdom fra sårbare grupper.
  • Skape positive opplevelser og aktivitet blant de eldre.
  • Vise frem helse- og omsorgssektoren som en attraktiv karrierevei.
  • Skape møteplasser som fyller generasjonskløften med mening og mestring.

Prosjektet vil i første omgang ha en varighet på 1 år, og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus står for finansieringen i denne perioden.

I tillegg vil stiftelsen tildele midler for anskaffelse av aktivitetstavler til to av institusjonene (Melløs og Skoggata) som deltar i prosjektet.  Se også egen sak om tildeling av aktivitetstavler her.