Søknad om prosjektgave

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1. november 2011 i forbindelse med fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.  Samtidig ble stiftelsen tilført betydelig kapital i form av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus. Stiftelsen skal gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Østfold og Akershus syd, og videreføre sparebanktradisjoner gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Les dette før du søker

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har et samarbeid med Sparebank 1 Østfold Akershus om gavevirksomheten:

Gå til vår søknadsportal  http://portal.osthusgaver.no  dersom du ønsker å søke om en prosjektgave til kr. 50 000 eller mer, og ditt lag eller forening er hjemmehørende i en av følgende områder/kommuner:

  • Akershus syd: Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
  • Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde og Våler
  • Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
  • Indre Østfold: Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

Søker du om støtte under kr. 50 000, kan du søke på denne nettsiden i SpareBank 1 Østfold Akershus:  http://www.vierderduer.no/stotte/